Integritetspolicy

I den här integritetspolicy ska vi försöka förklarar på ett så enkelt sätt som möjligt vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi samlar in den och vad vi använder den till.

Personuppgift och behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Företagsuppgifter

TopNotchFishing
Herrhagsgatan 13A
65218 Karlstad
Sweden

Integritetspolicy för www.topnotchfishing.se

Vår hemsida används primärt som en marknadsförings- och försäljningskanal mot nya och befintliga kunder. Beroende på om du genomför ett köp eller inte så lagras olika mängd uppgifter kring din personliga identitet.

Integritetspolicyn förklarar följande:

  •  Vilken information vi samlar in och varför.
  •  Hur vi använder denna informationen.
  •  Vilka möjligheter du har, till exempel vad gäller åtkomst till och rättelser av informationen.

Vid köp i vår webbshop
När du genomför ett köp hos www.topnotchfishing.se behöver du ange vissa personuppgifter för att vi ska kunna fullfölja avtalet och leverera varan till dig. Dessa är namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter kommer sparas och användas vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik.

Vi samlar in information på övriga sätt

Via kontaktformulär och email där du som webbplatsbesökare fyller i relevant information för att vi ska kunna genomföra serviceärende eller besvara frågor kring våra produkter.

Enhetsinformation

Vi samlar in information om den specifika enheten som används (till exempel maskinvarumodell, operativsystemets version, unikt enhets-ID och information om mobila nätverk, inklusive telefonnummer). Enhetsinformation används för att kunna identifiera eventuella problem med webbshopen från olika enheter.

Cookies

En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Du bestämmer själv hur din dator hanterar cookies genom inställningarna i din webbläsare. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör för att blockera eller ta bort cookies.

Vi sparar både permanenta cookies och sessions cookies. Permanenta cookies ligger kvar på besökarens dator i upp till två år för att webbplatsen ska kunna känna igen dig från gång till gång om du återkommer. Sessions cookies lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne vår webbplats och raderas när du stänger din webbläsare.

Så här används informationen som vi samlar in från kunder

Information som vi samlar in via våran webbshop, formulär och tjänster används primärt till att återkoppla till nya och befintliga kunder vid support eller försäljning. Vi använder också i vissa fall informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel e-posterbjudande, kampanjer och annonser som är mer relevanta för dig.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar, används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. En av produkterna som vi använder för det ändamålet är Google Analytics.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket datan samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Informationssäkerhet för kunder

Vi jobbar hårt för att skydda TopNotchFishings kunder och blivande kunder mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

  •  Vi krypterar vår hemsida med SSL.
  •  Vi granskar våra rutiner för insamling, lagring och behandling av data, inklusive fysiska säkerhetsåtgärder, i syfte att skydda mot obehörig åtkomst till system.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@topnotchfishing.se

  • Du har rätt att begära en kopia av de uppgifter vi har om dig och verifiera denna information.
  • Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
  • Om du önskar att vi ska radera dina personuppgifter har du rätt till detta, så länge vi inte har legala skyldigheter som hindrar oss. Sådana skyldigheter kan komma från bokförings- och skattelagstiftning.

Övriga frågor

Vill du komma i kontakt med oss kring dina personuppgifter maila oss på: info@topnotchfishing.se